Jumat, 12 Oktober 2012

BAHAYANYA BERANI PADA ORANG TUA


Begitu dahsyatnya azab akibat durhaka kepada orang tua, Allah swt tidak menundanya di akhirat, tetapi azab itu disegerakan di dunia berupa kesengsaraan hidup selain azab itu ditimpakan pada saat sakratul maut dan juga di akhirat kelak. Durhaka tidak hanya terjadi di saat orang tua masih hidup tetapi juga bisa terjadi ketika orang tua telah wafat. Bagaimana seorang anak bisa durhaka kepada orang tua setelah mereka wafat? Mari kita simak sabda Nabi saw!

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya ada orang yang berbakti kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup, tetapi ia dicatat sebagai anak yang durhaka kepada mereka, karena ia tidak memohonkan ampunan untuk mereka setelah wafat. Dan sungguh ada orang yang durhaka kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup, tapi ia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada mereka setelah mereka wafat, karena memperbanyak istighfar (memohonkan ampunan) untuk mereka.” (Mustadrak Al-Wasâil 2: 112)

Tolok Ukur durhaka kepada orang tua

Allah swt berfirman: “Jika salah seorang di antara mereka telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’, dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia.” (Al-Isra’: 23).

Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw: Apa ukuran durhaka kepada orang tua?

Rasulullah saw menjawab: “Ketika mereka menyuruh ia tidak mematuhi mereka, ketika mereka meminta ia tidak memberi mereka, jika memandang mereka ia tidak hormat kepada mereka sebagaimana hak yang telah diwajibkan bagi mereka.” (Mustadrak Al-Wasâil 15: 195)

Rasulullah saw pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib (sa): “Wahai Ali, barangsiapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, maka ia telah durhaka kepada mereka.” (Al-Wasail 21: 389; Al-Faqîh 4: 371)

Tingkatan Dosa durhaka kepada orang tua

Rasulullah saw bersabda: “Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua…” (Al-Mustadrak 17: 416)

Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga macam dosa yang akibatnya disegerakan, tidak ditunda pada hari kiamat: durhaka kepada orang tua, menzalimi manusia, dan ingkar terhadap kebajikan.” (Al-Mustadrak 12: 360)

Rasulullah saw bersabda: “…Di atas setiap durhaka ada durhaka yang lain kecuali durhaka kepada orang tua. Jika seorang anak membunuh di antara kedua orang tuanya, maka tidak ada lagi kedurhakaan yang lain di atasnya.” (At-Tahdzib 6: 122)

Akibat-akibat durhaka kepada orang tua

Durhaka kepada orang tua memiliki dampak dan akibat yang luar bisa dalam kehidupan di dunia, saat sakratul maut, di alam Barzakh, dan di akhirat. Akibat-akibat durhaka kepara orang tua antara lain:

1. Dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla
Dalam hadis Qudsi Allah swt berfirman: “Sesungguhnya yang pertama kali dicatat oleh Allah di Lawhil mahfuzh adalah kalimat: ‘Aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Aku, barangsiapa yang diridhai oleh kedua orang tuanya, maka Aku meri­dhainya; dan barangsiapa yang dimurkai oleh keduanya, maka Aku murka kepadanya.” (Jâmi’us Sa’adât, penghimpun kebahagiaan, 2: 263).

2. Menghalangi doa dan Menggelapi kehidupan
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “…Dosa yang mempercepat kematian adalah memutuskan silaturrahmi, dosa yang menghalangi doa dan menggelapi kehidupan adalah durhaka kepada kedua orang tua.” (Al-Kafi 2: 447)

3. Celaka di dunia dan akhirat
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar karena Allah Azza wa Jalla menjadikan, dalam firman-Nya, anak yang durhaka sebagai orang yang sombong dan celaka: “Berbakti kepada ibuku serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka, (Surat Maryam: 32)” (Man lâ yahdhurul Faqîh 3: 563)

4. Dilaknat oleh Allah swt
Rasulullah saw bersabda kepada Ali bin Abi Thalib (sa): “Wahai Ali, Allah melaknat kedua orang tua yang melahirkan anak yang durhaka kepada mereka. Wahai Ali, Allah menetapkan akibat pada kedua orang tuanya karena kedurhakaan anaknya sebagaimana akibat yang pasti menimpa pada anaknya karena kedurhakaannya…” (Al-Faqîh 4: 371)

5. Dikeluarkan dari keagungan Allah swt
Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: “Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua karena durhaka pada mereka telah keluar dari pengagungan terhadap Allah swt dan penghormatan terhadap kedua orang tua.” (Al-Faqih 3: 565)

6. Amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah swt
Dalam hadis Qudsi Allah swt berfirman: “Demi Ketinggian-Ku, keagungan-Ku dan kemuliaan kedudukan-Ku, sekiranya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya mengamalkan amalan semua para Nabi, niscaya Aku tidak akan menerimanya.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 263).

7. Shalatnya tidak diterima oleh Allah swt
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan benci ketika keduanya berbuat zalim kepadanya, maka shalatnya tidak diterima.” (Al-Kafi 2: 349).

8. Tidak melihat Rasulullah saw pada hari kiamat
Rasulullah saw bersabda: “Semua muslimin akan melihatku pada hari kiamat kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamer, dan orang yang disebutkan nama­ku lalu ia tidak bershalawat kepadaku.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 263).

9. Diancam dimasukkan ke dalam dua pintu neraka
Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membuat kedua orang tuanya murka, maka baginya akan dibukakan dua pintu neraka.” (Jâmi’us Sa’adât 2: 262).

10. Tidak akan mencium aroma surga
Rasulullah saw bersabda: “Takutlah kamu berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu, karena bau harum surga yang tercium dalam jarak perjalanan seribu tahun, tidak akan tercium oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, memutuskan silaturahmi, dan orang lanjut usia yang berzina…” (Al-Wasâil 21: 501)

11. Penderitaan saat Saktatul maut
Penderitaan anak yang durhaka kepada orang tuanya saat sakratul mautnya pernah menimpa pada salah seorang sahabat Nabi saw. Berikut ini kisahnya:

Pada suatu hari Rasulullah saw mendatangi seorang pemuda saat menjelang kematiannya. Beliau membimbingnya agar membaca kalimat tauhid, Lâilâha illallâh, tapi pemuda itu lisannya terkunci.

Rasulullah saw bertanya kepada seorang ibu yang berada di dekat kepala sang pemuda sedang menghadapi sakratul maut: 'Apakah pemuda ini masih punya ibu?'

Sang ibu menjawab: 'Ya, saya ibunya, ya Rasulullah.'

Rasulullah saw bertanya lagi: 'Apakah Anda murka padanya?'

Sang ibu menjawab: 'Ya, saya tidak berbicara dengannya selama 6 tahun.'

Rasulullah saw bersabda: 'Ridhai dia!'

Sang ibu berkata: 'Saya ridha padanya karena ridhamu padanya.'

Kemudian Rasulullah saw membimbing kembali kalimat tauhid, yaitu Lâilâha illallâh.
Kini sang pemuda dapat mengucapkan kalimat Lâilâha illallâh.

Rasulullah saw bertanya pemuda itu: 'Apa yang kamu lihat tadi?'

Sang pemuda menjawab: 'Aku melihat seorang laki-laki yang berwajah hitam, pandangannya menakutkan, pakaiannya kotor, baunya busuk, ia mendekatiku sehingga membuatku marah padanya.'

Lalu Nabi saw membimbingnya untuk mengucapkan doa:
'Yâ May yaqbilul yasîr wa ya’fû ‘anil katsîr, iqbal minnil yasîr wa’fu ‘annil katsîr, innaka Antal Ghafûrur Rahîm.'
('Wahai Yang Menerima amal yang sedikit dan Mengampuni dosa yang banyak, terimalah amalku yang sedikit, dan ampuni dosaku yang banyak, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.' 1)

Sang pemuda kini dapat mengucapkannya.

Nabi saw bertanya lagi: 'Sekarang lihatlah, apa yang kamu lihat?'

Sang pemuda menjawab: 'Sekarang aku melihat seorang laki-laki yang berwajah putih, indah wajahnya, harum dan bagus pakaiannya, ia mendekatiku, dan aku melihat orang yang berwajah hitam itu telah berpaling dariku.'

Nabi saw bersabda: 'Perhatikan lagi!' Sang pemuda pun memperhatikannya. Kemudian beliau bertanya: 'Sekarang apa yang kamu lihat?'

Sang pemuda menjawab: 'Aku tidak melihat lagi orang yang berwajah hitam itu, aku melihat orang yang berwajah putih, dan cahayanya meliputi keadaanku.' (Bihârul Anwâr 75: 456).
Read more "BAHAYANYA BERANI PADA ORANG TUA..."

KHASIAT SARANG SEMUT


Secara empiris Sarang Semut telah terbukti dapat meyembuhkan beragam penyakit ringan dan berat, seperti kanker dan tumor, asam urat, jantung koroner, wasir, TBC, migren, rematik dan leukemia. Mengenai mekanisme kerja kandungan senyawa aktif Sarang Semut dalam mengobati berbagai penyakit tersebut memang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dan kemungkinan senyawa aktif yang berperan menaklukkan penyakit tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. KANKER DAN TUMOR
Jenis-jenis kanker dan tumor, baik jinak maupun ganas, yang dapat disembuhkan dengan Sarang Semut adalah kanker otak, kanker hidung, kanker payudara, kanker lever, kanker paru-paru, kanker usus, kanker rahim, kanker kulit, kanker prostat, serta kanker darah (leukemia), kecuali kanker tenggorokan dan rongga mulut.

Kemampuan Sarang Semut secara empiris untuk pengobatan berbagai jenis kanker/tumor tersebut diduga kuat berkaitan dengan kandungan flavonoidnya. Ada beberapa mekanisme kerja dari flavonoid dalam melawan tumor/kanker, misalnya inaktivasi karsinogen, antiproliferasi, penghambatan siklus sel, induksi apoptosis dan diferensiasi, inhibisi angiogenesis, dan pembalikan resistensi multi-obat atau kombinasi dari mekanisme-mekanisme tersebut.

2. GANGGUAN JANTUNG, TERUTAMA JANTUNG KORONER
Hingga kini mekanismenya memang belum jelas, tetapi kemampuan Sarang Semut untuk pengobatan berbagai macam penyakit/gangguan jantung ada kaitannya dengan kandungan multi-mineral Sarang Semut, terutama kalsium dan kalium.

3. STROKE RINGAN MAUPUN BERAT
Pengobatan stroke kemungkinan sangat berkaitan dengan kandungan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut.

4. AMBEIEN (WASIR)
Kemampuan Sarang Semut untuk pengobatan ambeien (wasir) berkaitan dengan kandungan flavonoid dan taninnya yang tinggi. Kedua golongan senyawa ini dalam beberapa penelitian memang sudah terbukti dapat mengobati wasir.

5. BENJOLAN-BENJOLAN DALAM PAYUDARA
Yang dimaksud dengan benjolan-benjolan pada payudara adalah pembengkakan bukan tumor (non-neoplasma). Diduga kuat mekanisme penyembuhannya serupa dengan kasus tumor dan kanker, yaitu dengan mengandalkan kemampuan kandungan flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut.

6. GANGGUAN FUNGSI GINJAL DAN PROSTAT
Mekanisme pengobatan gangguan fungsi ginjal dan prostat kemungkinan ada kaitannya dengan kandungan antioksidan (flavonoid dan tokoferol) serta multi-mineral yang ada dalam Sarang Semut.

7. HAID DAN KEPUTIHAN
Proses pengobatan untuk keputihan dan melancarkan haid ada kaitannya dengan kandungan flavonoid, tanin, dan multi-mineralnya, terutama kalsium dan seng.

8. MELANCARKAN PEREDARAN DARAH
Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral yang terkandung dalam sarang memiliki peranan penting dalam melancarkan peredaran darah.

9. MIGREN (SAKIT KEPALA SEBELAH)
Untuk pengobatan migren berkaitan dengan fungsi kandungan flavonoid dan multi-mineral dalam Sarang Semut, khususnya kalsium, natrium, dan magnesium.

10. PENYAKIT PARU-PARU (TBC)
Pengobatan TBC terkait dengan peranan flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut yang berfungsi sebagai antivirus.

11. REMATIK (ENCOK)
Ini terkait dengan kemampuan flavonoid sebagai inhibitor enzim xanthine oxidase dan antioksidan serta tokoferol sebagai antioksidan dan multi-mineral yang terkandung dalam Sarang Semut.

12. GANGGUAN ALERGI HIDUNG, MIMISAN, BERSIN-BERSIN
Senyawa-senyawa yang bertanggung jawab terhadap gangguan ini adalah antioksidan (tokoferol dan flavonoid) dan tanin.

13. SAKIT MAAG
Seperti halnya TBC, yang berperan dalam pengobatan maag adalah flavonoid yang terkandung dalam Sarang Semut sebagai antibakteri.

Manfaat Tambahan Sarang Semut
Selain telah terbukti secara empiris dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti tersebut di atas, Sarang Semut juga dapat digunakan untuk untuk melancarkan dan meningkatkan ASI, memulihkan gairah seksual, dan memulihkan serta menjaga stamina.

1. MELANCARKAN DAN MENINGKATKAN ASI
Kandungan multi-mineral dari tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan produksi ASI, mempercepat proses pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan, dan memulihkan kewanitaan (sari rapet).

2. MEMULIHKAN GAIRAH SEKSUAL
Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral dari tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan gairah seksual ini.

3. MEMULIHKAN STAMINA TUBUH
Kandungan antioksidan yang tinggi (tokoferol dan flavonoid) dan multi-mineral dais tumbuhan Sarang Semut diduga memiliki peranan yang penting dalam memulihkan kesegaran dan stamina tubuh.

Read more "KHASIAT SARANG SEMUT..."

MENGKUDU


Buah Mengkudu dengan nama latin Morinda citrifolia, dikenal sebagai buah Pace atau buah Noni telah digunakan sebagai obat secara turun temurun di Indonesia. Penyakit atau masalah kesehatan yang sering diobati diantaranya menghilangkan rasa sakit, menambah nafsu makan, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, menyembuhkan luka, masalah haid, dan lain-lain.

Backer dan Backhuizen (1965) mengemukakan bahwa di Pulau Jawa terdapat 6 jenis mengkudu diantaranya dua jenis yang mempunyai nilai eko-nomi, yaitu M. citrifolia dan M. brachteata. Jenis M. citrifolia biasa digunakan untuk obat, sedangkan jenis M. brachteata dahulu biasa digunakan sebagai pewarna kain dan batik.

Kandungan kimiawi mengkudu :

Senyawa-senyawa Terpenoid
Senyawa terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga terdapat pada lemak/minyak esensial (essential oils), yaitu sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh. Zat-zat terpen membantu tubuh dalam proses sintesa organik dan pemulihan sel-sel tubuh.

Zat Asam
Asam askorbat yang ada di dalam buah mengkudu adalah sumber vitamin C yang luar biasa. Vitamin C merupakan salah satu antioksidan yang hebat. Antioksidan bermanfaat untuk menetralisir radikal bebas (partikel-partikel berbahaya yang terbentuk sebagai basil samping proses metabolisme, yang dapat merusak materi genetik dan merusak sistem kekebalan tubuh). Asam kaproat, asam kaprilat dan asam kaprik termasuk golongan asam lemak. Asam kaproat dan asam kaprik inilah yang menyebabkan bau busuk yang tajam pada buah mengkudu.

Zat Anti-bakteri
Acubin, L. asperuloside, alizarin dan beberapa zat antraquinon telah terbukti sebagai zat anti bakteri. Zat­-zat yang terdapat di dalam buah mengkudu telah terbukti menunjukkan kekuatan melawan golongan bakteri infeksi: Pseudonzonas aeruginosa, Proteus morganii, Staphylo­coccus aureus, Bacillus subtilis dan Escherichia coli.

Pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa kegiatan zat anti-bakteri dalam buah mengkudu dapat mengontrol dua golongan bakteri yang mematikan (pathogen), yaitu: Salmonella dan Shigella. Penemuan zat-zat anti bakteri dalam sari buah mengkudu mendukung kegunaannya untuk merawat penyakit infeksi kulit, pilek, demam dan berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri.

Nutrisi
Dapat dikatakan bahwa mengkudu adalah bahan makanan yang bergizi lengkap. Sebagian besar adat budaya Polinesia masa lampau maupun sekarang, menggunakan buah mengkudu sebagai makanan utama. Penduduk asli kepulauan Pasifik Selatan mengkonsumsi buah mengkudu untuk dapat bertahan hidup pada waktu kelaparan. Demikian pula, para prajurit yang menetap di kepulauan Polinesia selama perang dunia II dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu untuk menambah kekuatan dan tenaga.

Zat-zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh antara lain: karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral-mineral esensial juga tersedia dalam buah maupun daun mengkudu. Selenium adalah salah satu contoh mineral yang banyak terdapat pada mengkudu dan merupakan antioksidan yang hebat.

Scopoletin
Pada tahun 1993, peneliti universitas Hawaii berhasil memisahkan zat-zat scopoletin dari buah mengkudu. Zat­-zat scopoletin ini mempunyai khasiat pengobatan, dan sebagai tambahan para ahli percaya bahwa scopoletin adalah salah satu di antara zat-zat yang terdapat dalam buah mengkudu yang dapat mengikat serotonin, salah satu zat kimiawi penting di dalam tubuh manusia.

Scopoletin berfungsi memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan melancarkan peredaran darah. Selain itu scopoletin juga telah terbukti dapat membunuh beberapa tipe bakteri, bersifat fungisida (pembunuh jamur) terhadap Pythium, sp dan juga bersifat anti-peradangan dan anti-alergi.

Zat Anti-kanker (Damnacanthal)
Beberapa penelitian terbaru tentang mengkudu dilakukan untuk mengetahui kandungan zat-zat anti­kanker (damnacanthal ). Empat ilmuwan Jepang berhasil menemukan zat anti kanker pada ekstrak mengkudu ketika mereka sedang mencari zat-zat yang dapat merangsang pertumbuhan struktur normal dari sel­sel abnormal K-ras-NRK (sel pra kanker) pada 500 jenis ekstrak tumbuhan, Ternyata zat anti kanker pada mengkudu paling efektif melawan sel-sel abnormal.

Xeronine dan Proxeronine
Salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah mengkudu adalah xeronine. Xeronine dihasilkan juga oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur fungsi protein di dalam sel.

Xeronine ditemukan pertama kali oleh Dr. Ralph Heinicke (ahli biokimia). Walaupun buah mengkudu hanya mengandung sedikit xeronine, tetapi mengandung bahan-­bahan pembentuk (prekursor) xeronine, yaitu proxeronine dalam jumlah besar.

Proxeronine adalah sejenis asam koloid yang tidak mengandung gula, asam amino atau asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya dengan bobot molekul relatif besar, lebih dari 16,000. Apabila kita mengkonsumsi proxeronine maka kadar xeronine di dalam tubuh akan meningkat. Di dalam tubuh manusia (usus) enzim proxeronase dan zat­-zat lain akan mengubah proxeronine menjadi xeronine. Fungsi utama xeronine adalah mengatur bentuk dan rigiditas (kekerasan) protein-protein spesifik yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein-protein tersebut berfungsi abnormal maka tubuh kita akan mengalami gangguan kesehatan.

Secara keseluruhan mengkudu merupakan bahan makanan yang bergizi lengkap. Sebagian besar adat budaya Polinesia masa lampau maupun sekarang, menggunakan buah mengkudu sebagai makanan utama. Penduduk asli kepulauan Pasifik Selatan mengkonsumsi buah mengkudu untuk dapat bertahan hidup pada waktu kelaparan. Demikian pula, para prajurit yang menetap di kepulauan Polinesia selama perang dunia II dianjurkan untuk mengkonsumsi buah mengkudu untuk menambah kekuatan dan tenaga.

Zat Pewarna

Kulit akar tanaman mengkudu mengandung zat pewarna (merah), yang diberi nama morindon dan morindin.

Cara menanam mengkudu
Tanaman mengkudu sebagai obat mempunyai prospek sangat baik untuk dikembangkan di Indonesia, karena selain lahan dan iklim yang sesuai juga ditunjang oleh sumber daya manusia yang cukup banyak dan relatif murah. Pabrik industri pengolahan mengkudu berkembang pesat dan hasil olahan mengkudu Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara.


Mengkudu merupakan tumbuhan tropis, dapat tumbuh diberbagai tipe lahan dan iklim pada ketinggian tempat dataran rendah sampai 1.500 m dpl (Heyne, 1987). Kondisi lahan yang se-suai untuk tanaman mengkudu adalah pada lahan terbuka cukup sinar mata-hari, ketinggian tempat 0 - 500 m dpl, tekstur tanah liat, liat berpasir, tanah agak kembab, dekat dengan sumber air, subur, gembur, banyak mengandung bahan organik dan drainasinya cukup baik. Curah hujan 1.500 - 3.5000 mm/ tahun, merata sepanjang tahun, dengan bulan kering < 3 bulan, pH tanah 5 - 7 (Heyne, 1987, Nelson, 2001, Sudiarto et al., 2003).

Dari hasil penelitian, cara perbanyakan dengan setek, grafting dan cangkok tingkat keberhasilannya mencapai diatas 80 %. Penanaman dilakukan secara langsung dibuat lubang tanam namun apabila penanaman dilakukan dengan sistim tumpangsari dengan tanaman semusim, maka tanah perlu diolah dahulu. Lubang tanam dibuat dengan ukuran panjang, lebar dan dalam masing-masing 40 cm. Jarak antar lubang tanam 3 m x 4 m atau 4 m x 4 m, tergantung dari kondisi topografi dan kesuburan tanah. Pada lahan yang miring dan tanah yang lebih subur jarak tanam dapat diperlebar. Pada daerah se-rangan rayap dan hama tanah lainnya, sebelum ditimbun disekeliling pangkal batang bibit ditaburi dengan anti rayap, dengan sedapat mungkin menggunakan pestisida nabati. Setelah ditanam lakukan penyiraman secukupnya.

Untuk pemupukan sebaiknya dengan pupuk organik yaitu dengan bahan kotoran hewan, kompos atau bokasi, dengan dosis 20 kg atau dengan bokasi 15 kg/tanaman/tahun yang diberikan pada awal dan akhir musim hujan masing-masing separuh dosis dapat meningkatkan produksi dan mutu buah mengkudu.
Read more "MENGKUDU..."

SI BURUK RUPA YANG KAYA MANFAAT


Mungkin diantara kita banyak yang kenal dengan buah Mengkudu, bahkan mungkin ada yang suka. Dan saya adalah salah satu diantara sekian yang suka mengkudu.Namun gak menutup kemungkinan banyak pula yang benci. Maklumlah bau mengkudu klo sudah masak kek bau pesing..Masenggi na'seng Ogie..Buah mengkudu risseng aseng ri tanah Ogie iyanaritu buah 'BAJA'.

Mengkudu biasanya tumbuh secara liar di pekarangan atau pinggir jalan.Tapi sayang sungguh sayang, karena ketidaktahuan kita, buah mengkudu nyaris tidak mendapat perhatian. Apalagi bentuk buahnya yang cenderung kurang cantik tuk dipandang mata. Serta baunya yang kurang sedap menjadikan mengkudu hanya sedikit orang yang meliriknya.Mengkudu seperti musnah dalam kehidupan kita dan nyaris tak ada orang yang merasa kehilangan, mungkin karena tak banyak mengetahui akan khasiatnya ~Kek apa aja ya kehilangan..Hihihi..~

Nah si wajah yang tak begitu cantik ini ternyata memiliki banyak khasiat antara lain:

    Menstabilkan tekanan darah dan aras kolestrol - otot jantung
    Gangguan dalam tubuh - kencing manis, sakit kepala, ginjal, buah pinggang, pundi kencing, pundi hempedu dan tiroid
    Mencegah pertumbuhan sel kanser dan tumor
    Sistem pernafasan - resdung, asthma, bronkitis, hingus meleleh, batuk, sakit tekak, batuk kering, kolera dan bayi yang demam selsema
    Gangguan penghadaman - perut kembung, ulcer, gastrik, cirit-beret, muntah-muntah, tidak hadam, buasir, keracunan makanan
    Mulut dan Tekak - radang tekak, sakit gusi dan sakit gigi
    Sakit tulang dan sendi - terseliuh dan gout
    Penyakit kulit - bisul, luka, kurap, radang, ulser kulit
    Sakit puan - senggugut, gangguan haid
    Menghilangkan gatal - celah kelangkang, pelipatan, ulat air dan penyakit kulit
    Memulihkan kesan umum penuaan (awet muda)
    Menghilangkan ketagihan dadah dan rokok
    Membantu sistem kesuburan lelaki dan wanita
    Meredakan kesakitan (analgesik)
    Meningkatkan tenaga tubuh badan
    Mengurangkan stress (tekanan)
    Anti-oxidant


Menurut hasil penelitian, selain mengandung zat nutrisi, juga mengandung zat aktif seperti terpenoid, antibakteri,
scolopetin,antikanker, xeronine, proxeronine, pewarna alami, dan
asam. Zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh tergolong lengkap di mengkudu.

Seperti yang kita ketahui terpenoid merupakan zat penting yang berfungsi membentuk tubuh dalam proses sintesis organik dan pemulihan sel-sel tubuh. Sedangkan zat antibakteri dalam
mengkudu antara lain antrakuninon, acubin, dan alizarin. Zat-zat tersebut di antaranya mampu mematikan bakteri penyebab infeksi jantung dan disentri.

Berikut beberapa cara penggunaan buah dan daun mengkudu berdasarkan resep tradisi.

*** Untuk pengobatan penyakit radang usus, tekanan darah tinggi, amandel, dan      sebagainya, yaitu:

2 buah mengkudu masak dihilangkan bijinya, kemudian daging buahnya dihancurkan, diperas dan airnya dikumpulkan. Kemudian tambah 20 ml madu asli, diaduk, saring kembali, serta air saringannya ditambah air masak sampai 100 ml. Maka larutan inilah yang kemudian diminum sebagai obat. Ternyata ramuan tersebut dapat juga digunakan untuk obat batuk, infeksi mulut, radang tenggorokan, sakit perut, sakit jantung.

*** Untuk pengobatan penyakit kencing manis, diare, encok, melancarkan air seni yaitu:

4-6 lembar daun mengkudu muda dimakan langsung mentah atau dijadikan urab/sayuran sebelum dimakan.Daunnya juga berkhasiat. Sakit pegal-pegal linu yang oleh sementara orang dianggap “reumatik”. Daun itu dipilih yang lebar-lebar, dan diolesi tipis-tipis dengan minyak kelapa, lalu dipanggang di atas api sampai layu. Ketika sedang panas-panasnya daun ditempelkan pada bagian tubuh yang sedang sakit.

Dan masih banyak lagi formula ramuan obat tersebut dari buah dan daun mengkudu yang sudah diuji kemujarabannya.

Setelah kita mengetahui akan khasiat si buruk rupa ini, mungkin
sakarang saatnya untuk memberi perhatian. Karena buah mengkudu pun jauh lebih aman untuk dijadikan obat. Dan selamat mencoba atas resep yang ada.
Read more "SI BURUK RUPA YANG KAYA MANFAAT..."

Love


Cinta.. tahukah anda akan arti cinta..??? Jika kita akan berbicara cinta manusia terhadap sesama sebagai ciptaan-Nya mungkin kita akan mendapatkan arti cinta yang begitu beragam. Seperti halnya ragamnya rasa yang kita rasakan karna sebuah cinta.

Cinta itu merupakan perasaan istimewa yang dianugerahkan kepada manusia. Cinta menghidupkan jiwa. Cinta menjadikan
seseorang bahagia,namun cinta pula mampu membuat merana dan memberikan sakit pada masa yang sama. Dan  hanya orang yang mengerti akan arti cinta yang akan menjadi tuannya, tidak menjadi hambanya.

Sesama muslim sudah sepantasnya lah jika kita saling mencintai dan saling mengasihi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saling mencintai dan menyayangi merupakan sebagian dari pada IMAN. Mencintai sesama saudara seiman seperti mencintai diri sendiri merupakan perbuatan yang diridhai-Nya. JIka cinta dan kasih sayang itu semata-mata hadir karna Allah semata.

Cinta karena Allah akan melahirkan persaudaraan, dan persaudaraan yang datang dari hati nurani dengan berlandaskan sebuah keimanan akan menjadikan murni dan suci, insya Allah akan berkekalan. Jika tau akan cinta,pernahkah merasakan betapa Hebatnya Cinta???

Bagiku Cinta bisa membuat tersenyum kala terluka, menangis kala bahagia,bersedih kala bersama, tertawa kala berpisah.

Benarkah..??? Menurutku itu benar, karena mungkin juga pernah merasakannya. Secara dengan penuh kesadaran bahwa saya pun manusia yang juga punya cinta semata karena-NYA. Dan ingin pun dicintai karena-NYA.

Hingga akhirnya cinta pernah membuatku tersenyum meski ku telah terluka, kutersenyum karena ku yakin Allah akan memberiku yang terbaik. Saat ku merasa terluka karena sahabatku pun ku masih tersenyum, karena dengan luka itu membuatku tersadar bahwa diri ini betapa banyak kekurangaannya, dan merasa bahwa ku bukan yang terbaik untuknya.

Pernah menangis kala merasa bahagia,karena saat itu aku takut kebahagiaan cinta dan kasih sayang itu akan sirna begitu saja dan dalam sekejap. Mungkinkah ini tangis bahagia atau tangis katakutan.

Pernah bersedih kala bersamanya,kebersamaan adalah harapan bagi orang yang sedang mencinta namun kebersamaan punya hak akan sebuah perpisahan.Karenanya itu ku takut akan kehilangan dia suatu saat nanti. Dan inilah yang seringnya membuat sedih disaat
bersamanya.

Dan juga pernah tertawa saat berpisah dengannya, saat perpisahan itu hanya untuk sesaat saja karena akan bertemu kembali jika Allah mengijinkan. Namun bagi yang sedang mencinta dengan status Hmm Hmm.. mungkin perlu kembali mengingat bahwa “CINTA TAK HARUS SALING MEMILIKI” dan yakin kan dalam hati bahwa Allah telah menyiapkan cinta yang lain  dan yang terbaik untukmu. So tertawalah jika dia meninggalkanmu...:D:D

***Cinta oh cinta betapa hebatnya cinta..dan cinta ada dalam jiwa, bukan dalam raga.*** ~*~

Cinta adalah anugrah terindah dari-NYA, Dan  pada akhirnya pun cinta yg kita miliki akan kembali kepada-NYA..karena Dialah Sang Pemilik Cinta Yang Abadi ~*~

~*~ Ya Allah..masukkanlah hamba dalam golongan yang CINTA KEPADA-MU ~*~
Read more "Love..."

TENTANG CINTA


1. Cinta sejati tidak sama dengan nafsu
Cinta dan nafsu sering kali membingungkan kita. Sebenernya, kebanyakan tema film, lagu, novel bukanlah tentang cinta, melainkan nafsu. Bagaimana membedakanya?
cinta tahan uji, … nafsu mudah luntur …
cinta menghargai … nafsu memanfaatkan …
Daya tarik fisik sering kali menjadi satu sinyal awal dari tumbuhnya Cinta sejati, tapi itu belum jadi cinta sejati.

2. Cinta tidak sama dengan keromantisan
Perasaan romantis memang luar biasa dalam hubungan dekat antara pria dan wanita. Tuhan memang merancang agar kita mengalami perasaan seperti ini dalam hubungan istimewa dengan lawan jenis. Namun gairah dan kehangatan romansa tidak dapat disamakan dengan cinta. Keromantisan merupakan suatu perasaan; sedangkan cinta sejati masih memiliki makna yang jauh lebih dalam lagi.

3. Cinta sejati tidak sama dengan tergila-gila
Perasaan tergila-gila adalah daya tarik dan gairah yang kuat dalam diri seseorang terhadap lawan jenisnya. Kamu akan memikirkan dia siang dan malam. Pikiranmu tersita oleh orang itu sehingga kau tidak dapat berkonsentrasi pada hal yang lain. Kata lain dari persaan tergila-gila ialah puppy love atau cinta monyet. Jatuh cinta atau cinta pandangan pertama biasanya mereka berbicara ttg perasaan tergila-gila…

4. Cinta sejati tidak sama dengan seks
Cinta merupakan proses ; seks merupakan suatu tindakan. Cinta bisa dipelajari; seks merupakan naluri. Cinta membutuhkan perhatian terus menerus; seks tidak perlu seperti itu. Cinta membutuhkan waktu untuk berkembang dan menjadi dewasa; seks tidak perlu waktu untuk berkembang. Cinta membutuhkan interaksi emosional dan rohani; seks hanya membutuhkan interaksi fisik. Cinta membuat hubungan makin dalam; seks tanpa cinta membuat hubungan jadi renggang.

Pada dasarnya ada tiga perilaku dalam membina hubungan dengan orang lain, yang seringkali disebut “Cinta”.

1. “aku mencintaimu jika…”
Cinta bersyarat, ‘cinta jika’, ialah cinta yg mengajukan persyaratan. cinta semacam ini diberikan atau diterima jika persyaratan tertentu dipenuhi, contoh aku mencintaimu jika kau mau berhubungan seks denganku sekali saja… ‘cinta jika’ selalu mengikat. Selama syarat terpenuhi, hubungan itu baik-baik saja. Namun saat persyaratan itu tak terpenuhi, cinta itu pun pupus. Banyak perkimpoian kandas karena dibangun berdasarkan ‘cinta jika’. ‘Cinta jika’ bukan cinta sejati. jika kau berhubungan dengan seseorang dan merasa harus melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkan cinta, berarti hubungan yg kau miliki bukan didasarkan pada cinta sejati.

2. “aku mencintaimu karena…”
Seseorang mencintai orang lain karena sesuatu yang dimiliki atau dilakukan orang itu. Contoh, aku mencintaimu karena kamu cantik, baik, dsb. Kedengerannya cinta karena cukup bagus hampir semua orang suka dicintai krn pribadi mereka atau apa yg mereka lakukan. ‘Cinta karena’ bukanlah cinta sejati. Kamu mungkin merasa tertarik kepada seseorang karena kepribadiannya, kedudukannya, kecerdasannya, keterampilannya, dsb. Namun, jika dasar cintamu tidak lebih dalam dari apa yang sekadar terlihat yang dimiliki atau dilakukan seseorang, maka cinta itu tidak akan bertahan lama.

3. Cinta titik
Jenis cinta ketiga adalah cinta tanpa syarat. Jenis ini mengatakan aku mencintaimu meski kau akan mengalami banyak perubahan. Tak ada sesuatupun yang dapat kau buat untuk memadamkan cintaku. ‘Cinta titik’ bukan cinta buta. Cinta jenis ini dapat dan benar-benar mengenal secara mendalam orang yang dicintainya. Cinta ini menyadari kemungkinan terjadinya kegagalan, kekurangan dan kesalahan orang itu.

Tak ada cara untuk mengusahakan cinta jenis ini, tapi sebaliknya kau juga tidak dapat kehilangan cinta yg seperti ini. ‘Cinta titik’ berbeda dari ‘cinta jika’ karena cinta ini tidak perlu memenuhi syarat tertentu sebelum diberikan. Juga berbeda dengan ‘cinta karena’ sebab tidak ditentukan oleh menarik tidaknya si dia atau nilai-nilai yang disukai oleh pihak lain.

Nafsu, keromantisan, perasaan tergila-gila, seks, ‘cinta jika’, dan ‘cinta karena’ sama-sama ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, sebaliknya cinta sejati suka memberi kepada orang lain.
Read more "TENTANG CINTA..."

DENGARLAH SAYANGKUDengarlah sayangku
Janganlah kau bersedih lagi
Aku bisa mengerti mengapa
Kau memilih tuk tinggalkanku
Dan pergi dengannya.

Sesungguhnya hatiku
Ingin menahanmu
Kamu jangan pergi
Kamu jangan pergi
Sesungguhnya.........

Tidakkah kau sadari
Dari hari ke hari
Ku memujamu, memanjakanmu
Dengan sepenuh hati
Tetapi yang terjadi
Hancurlah mimpi-mimpi
Ku dapati dirimu tlah pergi........

Hayyooo bangkit..bangkit...buktikan semua yang ikhlas itu tak akan bertepi...

Read more "DENGARLAH SAYANGKU..."
 

Taurus Jaka Arek MalangTaurus Site | Motivation Taurus Jaka | My Name Is Timotius Jaka